Priser

Helskoning           1650 sek
Halvskoning         1100 sek
Verkning               550 sek
Tappsko kund      350 sek

Priser är inkl. material & moms.
Jag har inga utkörningsavgifter

Tappskojouren 500 sek

Betalningsinformation:
Betalning sker alltid swish första gången om ej annat avtalats,
efter det 20 dagars faktura.

Innehar F-skatt
Ansvarsförsäkrad
Av Jordbruksverket godkänd hovslagare